Legnica - informacje


93.040
mieszkańców Legnicy
43.808
mężczyzn
49.232
kobiet

12.643
w wieku przedprodukcyjnym

55.621
w wieku produkcyjnym

24.776
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

386
zawarto małżeństw

704
urodzeń

1.211
zgonów

-507
przyrost naturalny
miasto Legnica
dochody

732.287.872
wydatki

793.983.040
struktura wydatków Legnicy

4.698
0,001%
Leśnictwo

93.123
0,012%
Rolnictwo i łowiectwo

830.083
0,105%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

109.978.216
13,851%
Transport i łączność

42.916.400
5,405%
Administracja publiczna

3.750
0,000%
Turystyka

20.521.436
2,585%
Gospodarka mieszkaniowa

4.512.446
0,568%
Działalność usługowa

18.736
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18.864
0,002%
Obrona narodowa

25.274.062
3,183%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

264.000
0,033%
Wymiar sprawiedliwości

14.354.197
1,808%
Obsługa długu publicznego

254.875.264
32,101%
Oświata i wychowanie

6.642.715
0,837%
Ochrona zdrowia

74.529.472
9,387%
Pomoc społeczna

23.326.524
2,938%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

14.706.486
1,852%
Edukacyjna opieka wychowawcza

57.953.000
7,299%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

28.347.088
3,570%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18.389.472
2,316%
Kultura fizyczna i sport

96.422.992
12,144%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-04-24 23:54
REKLAMA
pogoda Legnica
5°C
wschód słońca: 05:40
zachód słońca: 20:06
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Legnicy

kiedy
2024-05-10 19:00
miejsce
Dom Kultury Atrium, Legnica, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-14 19:00
miejsce
Dancing Queen, Legnica, Neptuna 16
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-18 19:00
miejsce
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-23 19:00
miejsce
Dancing Queen, Legnica, Neptuna 16
wstęp biletowany