Legnica - informacje


98.436
mieszkańców Legnicy
46.518
mężczyzn
51.918
kobiet

13.927
w wieku przedprodukcyjnym

59.740
w wieku produkcyjnym

24.769
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

325
zawarto małżeństw

830
urodzeń

1.301
zgonów

-471
przyrost naturalny
miasto Legnica
dochody

666.965.632
wydatki

662.282.432
struktura wydatków Legnicy

110.723
0,017%
Rolnictwo i łowiectwo

71.431.448
10,786%
Transport i łączność

34.161.436
5,158%
Administracja publiczna

8.000
0,001%
Turystyka

12.449.446
1,880%
Gospodarka mieszkaniowa

4.066.356
0,614%
Działalność usługowa

507.289
0,077%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

97.173
0,015%
Obrona narodowa

18.437.658
2,784%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

263.687
0,040%
Wymiar sprawiedliwości

3.904.020
0,589%
Obsługa długu publicznego

206.824.832
31,229%
Oświata i wychowanie

3.887.505
0,587%
Ochrona zdrowia

46.579.912
7,033%
Pomoc społeczna

5.080.799
0,767%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

18.546.690
2,800%
Edukacyjna opieka wychowawcza

37.539.572
5,668%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

38.718.652
5,846%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.194.746
1,539%
Kultura fizyczna i sport

149.472.512
22,569%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-01-30 02:01
REKLAMA
pogoda Legnica
-2.5°C
wschód słońca: 07:35
zachód słońca: 16:41
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Legnicy

kiedy
2023-02-01 19:00
miejsce
Dancing Queen, Legnica, Neptuna 16
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-06 19:00
miejsce
Legnickie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-10 19:00
miejsce
Klub Spiżarnia, Legnica, Ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-11 18:30
miejsce
Legnickie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany